Våra sektorer

Vidare kontaktinformation till respektive sektor hittar du under "Kontakt".

PR-sektorn


Alla klubbmedlemmar är välkomna att lämna resultat, önskemål om inlägg osv. Dessa publiceras eventuellt under "Nyheter" här på hemsidan och alla bidrag är välkomna för att skapa ett brett och intressant innehåll för alla klubbmedlemmar!

Webbansvarig

Önskemål

Utbildningssektorn

Utbildningssektorn verkar för att de hundägare som söker sig till Svenska Brukshundklubben ska ges möjlighet till grundläggande hundägarutbildning. Utbildningssektorn ansvarar även för utbildning av instruktörer.

Sammankallande: Sara Lövhall
Mail: utbildning@safflebrukshundklubb.se


Tävlingssektorn


Tävlingssektorn består av tre kommittéer. 
Brukskommittén, Lydnads- och Rallylydnadskommittén samt en Nosework-kommitté..
Dessa tre kommittéer arrangerar tävlingar inom bruks, lydnad/rallylydnad och NW på Säffle Brukshundklubb.


Tävlingssektorn

Brukskommittén

Kontaktperson:

Kicki SöderqvistNosework-kommittén

Tävlingssektorn består nu också av en Nosework-kommitté!

Sammankallande:
Maud Gustafsson (sk),
Lena Danielsson

Lydnad - och rallylydnadskommitén

Sammankallande:

Sektorn är vakant.

Rasutvecklingssektorn

Rasutvecklingssektorn planerar och organiserar mentalbeskrivningar och mentaltester samt utbildar figuranter inom dessa områden.

Sammankallande: Inger Edlund

Gun Karlsson
Kristina Lindgren

Tjänstehundsektorn

En stor och viktig uppgift som Svenska Brukshundklubben har är att sprida totalförsvarsinformation samt att rekrytera och utbilda såväl hundar som förare till Försvarsmakten och civila myndigheter. Detta för att samhället ska ha tillgång till resurser vid fall av allvarliga händelser där ordinarie resurser inte räcker till. Med en tjänstehundsektor inom Säffle Brukshundklubb bidrar vi med andra ord till  Sveriges försvar. 

Sammankallande: Karl-Gustav Carlsson

Leif Karlsson

 

Mark- och stugsektorn

Denna sektor sköter om klubbens planer och stuga, som av förklarliga skäl är otroligt viktiga komponenter i verksamheten.  Just nu är tyvärr denna post vakant, och vi söker efter någon mer eller mindre händig person som kan tänka sig att hjälpa till med framförallt gräsklippning och trimning under sommarhalvåret. Känner du att det skulle passa dig? 

Kontakta Leif Karlsson: 070-731 18 71


Serveringssektorn


Hjälper till med servering under tävlingar, kurser och möten, samt att hålla klubbstugan trivsam. Denna post är också vakant för tillfället, och vi letar efter någon som i full alternativt någon utsträckning kan tänka sig att hjälpa till med regelbundna inköp av varor och ovan nämnda uppdrag.

Vill du hjälpa till? 
Kontakta styrelsen om du skulle vilja bidra!