Våra sektorer

Vidare kontaktinformation till respektive sektor hittar du under "Kontakt".

PR-sektorn


Alla klubbmedlemmar är välkomna att lämna resultat, önskemål om inlägg osv. Dessa publiceras eventuellt under "Nyheter" här på hemsidan och alla bidrag är välkomna för att skapa ett brett och intressant innehåll för alla klubbmedlemmar!


Webbansvarig


Önskemål

Utbildningssektorn


Utbildningssektorn verkar för att de hundägare som söker sig till Svenska Brukshundklubben ska ges möjlighet till grundläggande hundägarutbildning. Utbildningssektorn ansvarar även för utbildning av instruktörer.


Sammankallande: Sara Lövhall
Mail: safflebkutbildning@gmail.comTävlingssektorn


Tävlingssektorn består av två kommittéer. Brukskommittén samt Lydnads- och Rallylydnadskommittén.
Dessa två kommittéer arrangerar tävlingar inom bruks, lydnad och rallylydnad på Säffle Brukshundklubb.

Lydnad - och rallylydnadskommitén 
Sammankallande: Linda Eskfelt

073 0668019

Emelie Johansson
Kristina Nieminen
Jessica Johnsson
Lotta Myrman Enneby
Lotta Philipsen
Maria Tranberg

Brukskommittén

Sammankallande: Robert Philipsen

070 364 91 78

Kicki Söderqvist
Sven-Inge NordströmRasutvecklingssektorn

Rasutvecklingssektorn planerar och organiserar mentalbeskrivningar och mentaltester samt utbildar figuranter inom dessa områden.

Sammankallande: Inger Edlund

Leif Karlsson
Kristina Lindgren

Tjänstehundsektorn

En stor och viktig uppgift som Svenska Brukshundklubben har är att sprida totalförsvarsinformation samt att rekrytera och utbilda såväl hundar som förare till Försvarsmakten och civila myndigheter. Detta för att samhället ska ha tillgång till resurser vid fall av allvarliga händelser där ordinarie resurser inte räcker till. Med en tjänstehundsektor inom Säffle Brukshundklubb bidrar vi med andra ord till  Sveriges försvar. 

Sammankallande: Karl-Gustav Carlsson

Leif Karlsson

 

Mark- och stugsektorn


Denna sektor sköter om klubbens planer och stuga, som av förklarliga skäl är otroligt viktiga komponenter i verksamheten.  Just nu är tyvärr denna post vakant, och vi söker efter någon mer eller mindre händig person som kan tänka sig att hjälpa till med framförallt gräsklippning och trimning under sommarhalvåret. Känner du att det skulle passa dig? 

Kontakta Leif Karlsson: 0707311871
Serveringssektorn


Hjälper till med servering under tävlingar, kurser och möten, samt att hålla klubbstugan trivsam. Denna post är också vakant för tillfället, och vi letar efter någon som i full alternativt någon utsträckning kan tänka sig att hjälpa till med regelbundna inköp av varor och ovan nämnda uppdrag.

Vill du hjälpa till? 
Kontakta styrelsen om du skulle vilja bidra!