Medlemmar i styrelsen

2019


Kicki Söderqvist

Ordförande.


Diana Dragic

Sekreterare.


Jörgen Nilsson

Vice ordföranade.


Karl-Gustav Carlsson

Kassör.


Jonna Larsson

Ledamot.


Maria Axelsson

Ledamot.


Kristina Lindgren

Ledamot.


Leif Karlsson

Suppleant.