Medlemmar i styrelsen

*Under uppdatering*


Kicki Söderqvist

Ordförande.

Lotta Myrman Enneby

Sekreterare.

Jörgen Nilsson

Vice ordföranade.

Karl-Gustav Carlsson

Kassör.

Jonna Larsson

Ledamot.

Maria Axelsson

Ledamot.

Kerstin Rodén

Ledamot

Emelie Johansson

Suppleant

Karolina Tingelholm

Suppleant