Nominering till val på årsmöte

Enligt nya stadgan så är processen för att nominera kandidater till årsmötet förändrad.

Det är nu inte bara valberedningen som nominerar förslag utan även ni medlemmarna har nu en möjlighet att nominera kandidater inför årsmötet.

Tidigare kunde man nominera personer under pågående årsmöte men den möjligheten är nu "stängd" för om förslag på kandidater finns så kan inga nya nomineras på mötet.

Som medlemmarna kan ni till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte och så här säger stadgan:

 "Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december."

Skicka in förslagen på mail (med info enligt ovan) till adressen: safflebkstyrelsen@gmail.com
eller använd länken nedan. Ange "Kandidatförslag 2022" i ämnesraden.


Notera att nominering av kandidat till styrelsepost ska vara styrelsen tillhanda senast 15/12.