Nominering till val på årsmöte

Notera att nominering av kandidat till styrelsepost ska vara styrelsen tillhanda senast 15/12.